กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559

 

ด้านการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดเหลื่อมล้ำ (12 เดือน)
ด้านความปลอดภัยในสังคม (12 เดือน)
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (12 เดือน)
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  (12 เดือน)
ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  (12 เดือน)
ด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ (12 เดือน)

 

ด้านการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดเหลื่อมล้ำ ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559
ด้านความปลอดภัยในสังคม ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559
ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559
ด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559

- ด้านการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดเหลื่อมล้ำ ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559
- ด้านความปลอดภัยในสังคม ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559
- ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559
- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559
- ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559
- ด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559

- ด้านการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 1 - 31 ต.ค. 2558 
- ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำผิด และป้องกันการกระทำผิด 1 - 31 ต.ค. 2558
- ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1 - 31 ต.ค. 2558
- ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 1 - 31 ต.ค. 2558

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558
Read 327 times
พฤศจิกายน 2562
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

12 พฤศจิกายน 2562 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 0