กิจกรรมของสำนักผู้ตรวจราชการ

 • กระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจาก ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) เพื่อจัดตั้งจุดรองรับประชาชนที่เดินทางมากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

       กระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจาก ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) เพื่อจัดตั้งจุดรองรับประชาชนที่เดินทางมากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณประตู 1 ฝั่งพระแม่ธรณี อาคารศาลฎีกา ตรงข้ามสนามหลวงด้านทิศเหนือ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559      ในการนี้ สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง หัวหน้าสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม) ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตั้งจุดรองรับประชาชนดังกล่าว โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทุกหน่วยงานและหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมดำเนินการบริการประชาชน ไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จุดบริการของกระทรวงยุติธรรมได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก    

 • ต้อนรับ ท่านวีระยุทธ สุขเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และประชุมหารือการแบ่งเขตการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

  ต้อนรับ ท่านวีระยุทธ สุขเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และประชุมหารือการแบ่งเขตการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

 • ทำบุญวันสงกรานต์ ๒๕๕๘

  ทำบุญวันสงกรานต์ ๒๕๕๘

 • พิธีอำลา ท่านชาตรี โชไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

  พิธีอำลา ท่านชาตรี โชไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ           ท่านวีระยุทธ สุขเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และท่านพงษ์ธร  ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติกับสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม จัดทำพิธีอำลา ท่านชาตรี  โชไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในบรรยากาศที่ประทับใจ และท่านได้กรุณาให้โอวาท แนวคิดในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จกับเจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการฯ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กระทรวงยุติธรรม