วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. พันตำรวจโทสุพจน์ นาคเงินทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะได้เดินทางไปตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดกำแพงเพชร