วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. พันตำรวจโทสุพจน์ นาคเงินทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะได้เดินทางไปตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดตาก