วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา