กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

สารบัญหนังสือเวียน

 • ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ "แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่ง เล่ม ๑"

  • ว78 / จำนวนดาวน์โหลด 288 ครั้ง / วันที่ 15 มี.ค. 60
 • ขอความอนุเคราะห์งบประมาณและสิ่งของสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทและอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน

  • ว77 / จำนวนดาวน์โหลด 198 ครั้ง / วันที่ 15 มี.ค. 60
 • การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

  • 20170303-074045.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 161 ครั้ง / วันที่ 03 มี.ค. 60
 • การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ

  • 20170303-073302.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 226 ครั้ง / วันที่ 03 มี.ค. 60
 • ยกเลิกใบเสร็จรับเงินเฉพาะราย

  • 20170302-101716.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 373 ครั้ง / วันที่ 02 มี.ค. 60
 • ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์โครงการ "รวมพลคนเกิด@โรงพยาบาลราชวิถี"

  • 20170227-045423.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 288 ครั้ง / วันที่ 27 ก.พ. 60
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

  • 20170221-092551.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 206 ครั้ง / วันที่ 21 ก.พ. 60
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

  • 20170221-082118.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 10 ครั้ง / วันที่ 21 ก.พ. 60
 • ขอขอบคุณผู่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสาธารณภัย

  • 20170220-044703.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 225 ครั้ง / วันที่ 20 ก.พ. 60
 • แจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

  • 20170220-043642.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 255 ครั้ง / วันที่ 20 ก.พ. 60
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

  • ว55 / จำนวนดาวน์โหลด 175 ครั้ง / วันที่ 20 ก.พ. 60
 • การกำหนดรหัสเลขที่หนังสือออกของสำนักงบประมาณ

  • 20170217-081841.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 537 ครั้ง / วันที่ 17 ก.พ. 60
 • ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

  • 20170217-081452.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 49 ครั้ง / วันที่ 17 ก.พ. 60
 • การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

  • 20170217-081218.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 382 ครั้ง / วันที่ 17 ก.พ. 60
 • การรับ - การส่งหนังสือราชการของกลุ่มภารกิจ

  • 02001/1273 / จำนวนดาวน์โหลด 907 ครั้ง / วันที่ 16 ก.พ. 60
 • การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

  • 20170209-100500.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 1025 ครั้ง / วันที่ 09 ก.พ. 60
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

  • 20170209-092401.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 23 ครั้ง / วันที่ 09 ก.พ. 60
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

  • 20170209-091204.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 209 ครั้ง / วันที่ 09 ก.พ. 60
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

  • 20170209-085339.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 74 ครั้ง / วันที่ 09 ก.พ. 60
 • กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐

  • 20170209-075638.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 329 ครั้ง / วันที่ 09 ก.พ. 60
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

29 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 2
 • 3
 • 6