กระทรวงยุติธรรม cir

ระเบียบ

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในคดีความผิด..ยาเสพติด..2537

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน...2537

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับ ยึด ...ยาเสพติด 2537

 • ระเบียบ ป.ป.ส.ว่าด้วยรายละเอียดและแบบหนังสือ...ว่าด้วยการตักเตือน..2545..2546

 • ระเบียบ ป.ป.ส.ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวและการรายงานการปฏิบัติหน้าที่...2546

 • ระเบียบ ป.ป.ส.ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่....2545

 • ระเบียบ ป.ป.ส.ว่าด้วยการตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ....2545

 • ระเบียบ ป.ป.ส.ว่าด้วยการได้มา การใช้ประโยชน์ และ....2545


banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 2
 • 3
 • 6