กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

กฎหมายและกฎระเบียบฯ

 • พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 • สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

  • 20.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 381 ครั้ง / วันที่ 17 ธ.ค. 56
 • พระราชบัฐฐัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

  • 19.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 193 ครั้ง / วันที่ 17 ธ.ค. 56
 • พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522

  • 18_1.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 374 ครั้ง / วันที่ 17 ธ.ค. 56
 • พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550

  • 17_1.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 155 ครั้ง / วันที่ 17 ธ.ค. 56
 • พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2459

  • 16_1.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 383 ครั้ง / วันที่ 17 ธ.ค. 56
 • พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕

  • 15_1.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 282 ครั้ง / วันที่ 17 ธ.ค. 56
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖

  • 14_1.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 274 ครั้ง / วันที่ 17 ธ.ค. 56
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

  • 13_1.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 181 ครั้ง / วันที่ 17 ธ.ค. 56
 • พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

  • 12_2.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 394 ครั้ง / วันที่ 17 ธ.ค. 56

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

29 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 2
 • 3
 • 6