กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

การจัดการความรู้ (101)

 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ

  03 พฤษภาคม 2556

  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ

 • เครื่องแบบข้าราชการสีกากี

  03 พฤษภาคม 2556

  เครื่องแบบข้าราชการสีกากี

 • แถบสีเครื่อราช

  03 พฤษภาคม 2556

  แถบสีเครื่อราช

 • knowledge management

  03 พฤษภาคม 2556

 • จรรยาบรรณและการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรม

  03 พฤษภาคม 2556

  จรรยาบรรณและมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและการเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท

 • การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง

  03 พฤษภาคม 2556

  การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและค่าเบี้ยงเลี้ยงในการเดินทาง

 • การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

  03 พฤษภาคม 2556

  การบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

  03 พฤษภาคม 2556

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

 • ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  03 พฤษภาคม 2556

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 • กันยายน 2563
  อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  30 31 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 1 2 3

  29 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

  ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

  ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

  facebooktweeter

  Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
  อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

  โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 3
  • 6